Hove Max

Årets dugnad blir Hove Max den 16.9.2017. Mer detaljert innkalling til dugnad kommer senere fra undergruppene. Vi ber om at alle Traumamedlemmer holder av denne datoen for dugnad.

Se www.Hovemax.no for nærmere info

Mvh

Hovedstyret.

Årsmøte 2017

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 16. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no

Konsolidert regnskap 2016

Årsmøte Trauma IF 2017

Vel møtt!

– Styret

Årsmøte Trauma Håndball

Tirsdag 14.februar 2017 var det årsmøte i håndballgruppa i Trauma.

Følgende nye ble valgt til styret:    Tore Abrahamsen (leder), Ketil Westergren (nestleder), Kristin Ommundsen (sekretær), Erik Johan Lindøe Tellefsen (sportslig leder),  Sven-Edvard Jensen (arrangementsleder).

Følgende fortsetter fra det tidligere styret:  Kari Pedersen (kasserer), Jorun Vik (sponsoransvarlig), Ståle Simonsen (styremedlem).

 

Hove tri dugnad

Viktig beskjed!
Årets store dugnadsbegivenhet i Trauma nærmer seg, husk derfor å holde av søndag 12/6 til Hove tri.
Mer info kommer senere.
Hilsen Hovedstyret.

Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2016 er nå sendt på mail og post.
Som vedtatt på årsmøtet er prisene for kontingent 300 kr og 900 for familiekontingent.
Husk at summen på fakturaen ikke kan endres, ta kontakt dersom denne er feil.
medlem@trauma.no

 

 

Årsmøtepapirer

Takk for flott oppmøte på årsmøtet!. Oppdaterte årsmøtepapirer finner du her (oppdatert 11. mars kl 07:30)

  • Styret

Trauma håndballavis

Jenter 7Alle husstander på Tromøy får i disse dager Trauma Håndballavis i postkassen. Vi ønsker å presentere håndballaktiviteten i Trauma og har med bilder av alle lagene. Ved en feiltagelse ved trykkingen har dessverre bildet av Jenter 7 år laget falt ut og vi vil derfor presentere laget her:

Foran fra venstre:
Solveig Olsen, Maia O. Nilsen, Sandra Einarsen, Linnea Moen, Julie Mønnich, Nerges Abbas Al-Moussawi, Selma B. Holm, Emilie S. Studshammen,
Bak fra venstre: Sofia Lundstein, Ella Oline D. Fossnes, Ronja Storemyr, Andrea Kristine Henriksen, Nikki Alexandra Hammarstrøm, Emilie Bergman, Ella Bergliot Simonsen, Nora Harveland.
Trenere: Axel Bergman, Lars Peder Holm, Astrid Moen

Årsmøte

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 10. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes innen 25. februar til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no

Vel møtt!

– Styret

Årsmøte/trenermøte Trauma Fotball

Med dette innkalles det til trenermøte etterfulgt av ordinært årsmøte i Trauma fotball.

ONSDAG 20. JANUAR 2016
Trenermøte 1900 – 2030
Årsmøte 2030 – 2130

Årsmøtet vil bli avholdt på Kjennheim. Først blir det holdt ett trenermøte med følgende saker:

  • Økonomi 2015
  • Orientere om sportslig utvalg
  • Baneaktivitet/snøbrøyting etc
  • Seriespill 2016/ Antall lag
  • Spillerlister/fiks
  • Eventuelt

Deretter foretar vi ett ordinært årsmøte, hvor det formelt skal velges styremedlemmer. (Her er det lov å komme med benkeforslag)

Årsmøte Trauma håndball

Trauma Håndball innkaller til årsmøte for 2015 på klubbhuset til Trauma i Tromøyhallen Tirsdag 16.februar 2016 kl. 1900.

Saker til årsmøtet bes sendt til styret på mail handball@trauma.no  innen 1.februar 2016.

Årsmøtesaker vil bli sendt ut via trenere/foreldrekontakter senest 1 uke før årsmøtet og kan fås tilsendt ved å sende melding til styret via nevnte mailadresse.

Med hilsen
Styret Trauma Håndball