Trauma avlyser all breddeaktivitet ut april

Dette innebærer at all form for trening, samlinger og kampaktivitet avlyses.

 

Breddeaktiviteter stoppes ut april

Norges fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som en følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

For mer informasjon se: www.fotball.no

 

Håndball – all regional kampaktivitet avlyses

På grunn av korona-viruset avlyser Håndballforbundet all regional kampaktivitet fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser.

For mer informasjon se: www.handball.no

For oppdatert info: følg ellers med på Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no

 

Årsmøte i Trauma IF onsdag 26.2.2020 kl 18:00

Trauma IF har årsmøte onsdag 26.2.2020 i klubbhuset kl 18:00. Årsmøtesaker 2019:

 • Årsrapporter
 • Forslag til medlemskontingenter
 • Valg
 • Andre saker til behandling:Årsmøte Trauma IF 2019
  • Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

Vi oppfordrer alle lag for håndball og fotball til å stille med en representant.

Frist med å komme med andre saker er 3 uker før møtet. Andre saker skal sendes til Christian Knudsen på mail ck@okrevisjon.no Vel møtt!

Årsmøte Trauma IF 2019

Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

Forslag til Lov for Idrettsforeningen Trauma

viktig-informasjon-til-alle-idrettslag–nytt-regelverk-fra-1.1.2020

Ekstraordinært årsmøte 11. juni 2019

Hovedstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 11. juni kl. 19 på klubbhuset ved Tromøyhallen.

Sak: Utskiftning av kunstgress på Hove-banen og låneopptak i den forbindelse.

Tilstandsrapport Hove Kunstgressbane

 

Årsmøte i Trauma IF

Her er saksliste og årsrapport til årsmøtet den 11. februar kl. 19:

Årsmøte Trauma IF 2018

Årsmøte i Trauma

Årsmøte i IF Trauma holdes mandag 11. februar kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.

Årsmøtesaker 2018:

 • Årsrapporter
 • Forslag til medlemskontingenter
 • Valg
 • Andre saker til behandling:

o   Forslag om videre arbeid om ny innendørs fotballhall på Hove

o   Mødreforeningen ønsker å bli en undergruppe i Trauma på lik linje med de andre     undergruppene, med egen økonomi. Mødreforeningen ønsker å overta driften av   klubbhuset med utlån osv.

o   Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

o   Forslag om nedleggelse av sykkelgruppa

o   Fullmaktsmatrise for hovedstyret og undergrupper

Frist med å komme med andre saker er 3 uker før møtet. Andre saker skal sendes til Christian Knudsen på mail ck@okrevisjon.no Vel møtt!

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til IF TRAUMA?

Grasrotandelen er en kjempeviktig inntektskilde til Trauma.

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

 • SMS: GRASROTANDELEN 971328827 til 60000.
 • Internett: norsk-tipping.no/grasrotandelen
 • Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.

Årsmøte i Trauma Håndball 27. februar

Trauma Håndball inviterer til årsmøte tirsdag 27. februar klokken 18-1930 i klubbhuset ved Tromøyhallen.

Dagsorden:
Sak 1 – Valg av møteleder og referent
Sak 2 – Godkjenning av innkalling
Sak 3 – Godkjenning protokoll, årsmøtet avholdt i 2017
Sak 4 – Årsrapport fra styret og lagene
Sak 5 – Behandling av innkommende forslag
Sak 6 – Behandling av regnskap for 2017
Sak 7 – Behandling av budsjett for 2018
Sak 8 –  Fastsettelse av treningsavgift for 2018/2019-sesongen
Sak 9 –  Valg

Vår interne valgkomite har fylt opp alle plassene i styret. Medlemmer behøver derfor ikke å være bekymret for å bli valgt inn på årsmøtet uten at det er et gjennomtenkt, ønsket valg. Velkommen!

Årsmøte i Trauma Idrettsforening

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 15. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no med kopi til kasserer Christian Knudsen på ck@okrevisjon.no.
Eventuelle saker må meldes 3 uker før årsmøtet. Vel møtt!

Saksliste

 1. Godkjenne antall stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsrapporter fra Hovedstyret og undergruppene
 5. Behandle revidert regnskap for 2017
 6. Behandle innkomne saker
 7. Strategidokument
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Vedta budsjett for 2018
 10. Valg

Årsmøte Trauma IF 2017

Strategidokument Trauma