Økonomiske støtteordninger

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier. Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge fra 6 til 19 år.
Mer informasjon på Arendal kommunes hjemmeside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskassa/
Trauma har også opprettet Trauma-fondet som kan dekke deltakeravgifter mv. og utstyr for familier med behov for det. Kontaktpersoner: anjahersel@gmail.com eller sindrekvammen@hotmail.com
Kategori Generelt. Permalenke.