Forfattet av: admin

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til IF TRAUMA?

Grasrotandelen er en kjempeviktig inntektskilde til Trauma.

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

 • SMS: GRASROTANDELEN 971328827 til 60000.
 • Internett: norsk-tipping.no/grasrotandelen
 • Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.

Årsmøte i Trauma Idrettsforening

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 15. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no med kopi til kasserer Christian Knudsen på ck@okrevisjon.no.
Eventuelle saker må meldes 3 uker før årsmøtet. Vel møtt!

Saksliste

 1. Godkjenne antall stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsrapporter fra Hovedstyret og undergruppene
 5. Behandle revidert regnskap for 2017
 6. Behandle innkomne saker
 7. Strategidokument
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Vedta budsjett for 2018
 10. Valg

Årsmøte Trauma IF 2017

Strategidokument Trauma

 

Kjære medlemmer

Nå nærmer det seg tiden for det vi håper på litt sikt skal bli en god og meget viktig inntektskilde for Trauma nemlig hinderløpet Hovemax. Dette er et arrangement hvor det legges stor vekt på bredden og at man skal kunne ha det morsomt og utfordrende samtidig som man blir sliten. For å få dette til er vi som klubb helt avhengige av den gode dugnadsånden vi har i Trauma og at folk stiller opp. Dette er et arrangement som skal bidra økonomisk til god drift av vår flotte klubb samt at vi håper arrangementet vil oppmuntre folk til trening.

Oppgavene under dugnaden vil være noe varierte, det være seg parkerings vakt, løype / hindervakt, Arena vakt, sekretariat tjeneste, kiosk / cafe tjeneste, rigging / ned rigging av hinderløype, rydding av området underveis og etter arrangementet. Oppmøte vil variere litt fra klokken 0800 – 0900 og arrangementet planlagt ferdig ca 1400 og går alt etter planen så er nok mesteparten av dugnads arbeidet ferdig ca 1500 – 1600.

Igjen dette håper vi er et arrangement som skal på litt sikt bare vokse og vokse og bli viktigere og viktigere for Trauma, men vi er helt avhengige av din / deres støtte / hjelp for å få dette til.

Inviter gjerne så mange som mulig ut på Hove denne dagen i tillegg til den strålende underholdningen vi får under selve hinderløpet så kommer vi også til å fyre opp grillen og grille / selge hamburgere, pølser, vafler, kaker , kaffe , brus etc,

MVH
Trauma

Hove Max

Årets dugnad blir Hove Max den 16.9.2017. Mer detaljert innkalling til dugnad kommer senere fra undergruppene. Vi ber om at alle Traumamedlemmer holder av denne datoen for dugnad.

Se www.Hovemax.no for nærmere info

Mvh

Hovedstyret.

Årsmøte 2017

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 16. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no

Konsolidert regnskap 2016

Årsmøte Trauma IF 2017

Vel møtt!

– Styret

Hove tri dugnad

Viktig beskjed!
Årets store dugnadsbegivenhet i Trauma nærmer seg, husk derfor å holde av søndag 12/6 til Hove tri.
Mer info kommer senere.
Hilsen Hovedstyret.

Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2016 er nå sendt på mail og post.
Som vedtatt på årsmøtet er prisene for kontingent 300 kr og 900 for familiekontingent.
Husk at summen på fakturaen ikke kan endres, ta kontakt dersom denne er feil.
medlem@trauma.no

 

 

Årsmøtepapirer

Takk for flott oppmøte på årsmøtet!. Oppdaterte årsmøtepapirer finner du her (oppdatert 11. mars kl 07:30)

 • Styret

Trauma håndballavis

Jenter 7Alle husstander på Tromøy får i disse dager Trauma Håndballavis i postkassen. Vi ønsker å presentere håndballaktiviteten i Trauma og har med bilder av alle lagene. Ved en feiltagelse ved trykkingen har dessverre bildet av Jenter 7 år laget falt ut og vi vil derfor presentere laget her:

Foran fra venstre:
Solveig Olsen, Maia O. Nilsen, Sandra Einarsen, Linnea Moen, Julie Mønnich, Nerges Abbas Al-Moussawi, Selma B. Holm, Emilie S. Studshammen,
Bak fra venstre: Sofia Lundstein, Ella Oline D. Fossnes, Ronja Storemyr, Andrea Kristine Henriksen, Nikki Alexandra Hammarstrøm, Emilie Bergman, Ella Bergliot Simonsen, Nora Harveland.
Trenere: Axel Bergman, Lars Peder Holm, Astrid Moen

Årsmøte/trenermøte Trauma Fotball

Med dette innkalles det til trenermøte etterfulgt av ordinært årsmøte i Trauma fotball.

ONSDAG 20. JANUAR 2016
Trenermøte 1900 – 2030
Årsmøte 2030 – 2130

Årsmøtet vil bli avholdt på Kjennheim. Først blir det holdt ett trenermøte med følgende saker:

 • Økonomi 2015
 • Orientere om sportslig utvalg
 • Baneaktivitet/snøbrøyting etc
 • Seriespill 2016/ Antall lag
 • Spillerlister/fiks
 • Eventuelt

Deretter foretar vi ett ordinært årsmøte, hvor det formelt skal velges styremedlemmer. (Her er det lov å komme med benkeforslag)