Forfattet av: admin

Årsmøtepapirer

Takk for flott oppmøte på årsmøtet!. Oppdaterte årsmøtepapirer finner du her (oppdatert 11. mars kl 07:30)

  • Styret

Trauma håndballavis

Jenter 7Alle husstander på Tromøy får i disse dager Trauma Håndballavis i postkassen. Vi ønsker å presentere håndballaktiviteten i Trauma og har med bilder av alle lagene. Ved en feiltagelse ved trykkingen har dessverre bildet av Jenter 7 år laget falt ut og vi vil derfor presentere laget her:

Foran fra venstre:
Solveig Olsen, Maia O. Nilsen, Sandra Einarsen, Linnea Moen, Julie Mønnich, Nerges Abbas Al-Moussawi, Selma B. Holm, Emilie S. Studshammen,
Bak fra venstre: Sofia Lundstein, Ella Oline D. Fossnes, Ronja Storemyr, Andrea Kristine Henriksen, Nikki Alexandra Hammarstrøm, Emilie Bergman, Ella Bergliot Simonsen, Nora Harveland.
Trenere: Axel Bergman, Lars Peder Holm, Astrid Moen

Årsmøte/trenermøte Trauma Fotball

Med dette innkalles det til trenermøte etterfulgt av ordinært årsmøte i Trauma fotball.

ONSDAG 20. JANUAR 2016
Trenermøte 1900 – 2030
Årsmøte 2030 – 2130

Årsmøtet vil bli avholdt på Kjennheim. Først blir det holdt ett trenermøte med følgende saker:

  • Økonomi 2015
  • Orientere om sportslig utvalg
  • Baneaktivitet/snøbrøyting etc
  • Seriespill 2016/ Antall lag
  • Spillerlister/fiks
  • Eventuelt

Deretter foretar vi ett ordinært årsmøte, hvor det formelt skal velges styremedlemmer. (Her er det lov å komme med benkeforslag)

Årsmøte Trauma håndball

Trauma Håndball innkaller til årsmøte for 2015 på klubbhuset til Trauma i Tromøyhallen Tirsdag 16.februar 2016 kl. 1900.

Saker til årsmøtet bes sendt til styret på mail handball@trauma.no  innen 1.februar 2016.

Årsmøtesaker vil bli sendt ut via trenere/foreldrekontakter senest 1 uke før årsmøtet og kan fås tilsendt ved å sende melding til styret via nevnte mailadresse.

Med hilsen
Styret Trauma Håndball

Jentefotballens dag

Lørdag 12. desember er det jentefotballens dag i Sørlandshallen!

FF Agder inviterer alle jenter i alderen 5 – 19 år i Aust- og Vest- Agder til en dag fylt med fotballaktiviteter og moro i Sørlandshallen. Arrangementet er helt gratis, så ta med de du kjenner som har lyst til å spille fotball i trygge omgivelser. Trenere kan melde på laget sitt, foreldre kan melde på venninner og naboer – dette skal være en dag hvor alle jenter får alderstilpasset aktivitet/ trening. Sørlandssenteret er åpent fra kl. 1000, om noen ønsker litt juleshopping mens jentene spiller fotball.

Se mer her!

Champions Academy hos Trauma i september

Cchampionsacademyhampions Academy arrangeres fra 18. til 20. september på Sandnes kunstgressbane.

For info og påmelding: http://coerver.no/shop/camps/champions-academy

Dugnadsliste HoveTri

HoveTri-ansvarlige i hovedstyret har laget en oversikt over frivillige til HoveTri med dugnadsvakter og oppmøtetider.
Lista finner du her.

Hovedkontingent for 2015 er sendt ut

I disse dager sender vi ut fakturaer for Traumas hovedkontingent for 2015. Dette er en kontingent som alle medlemmer som har hatt en aktivitet i løpet av 2015 betaler. Nytt i år er at medlemmer med registrert epostadresse får fakturaen kun digitalt som vedlegg på epost. Resten får faktura på papir. Dersom du får papirfaktura og ønsker å motta denne digitalt neste gang, send oss mailadressen din! 

Fakturaene har påsatt KID-nummer og sum. Disse kan ikke endres ved innbetaling. Dersom du mener du har fått feil faktura, gi oss beskjed så fikser vi det!

Noen har kanskje lagt merke til at fakturaen er sendt ut tidligere enn i fjor (som kom ca i september). Dette er fordi vi ønsker å “skyve” på utsendingen til begynnelsen av året. Faktura for 2016 regner vi med blir sendt ut tidlig i 2016.

Hilsen hovedstyret

 

Fotballens sportsplan

NFF_hovedlogo_fra2015Det siste halve året har fotballgruppa jobbet iherdig med å utarbeide en sportsplan. Denne gir en felles platform for alle som er involvert i Trauma sitt fotballarbeid. Planen er basert på overordnede verdier og prinsipper fra Norges Fotballforbund. Denne anbefales på det sterkeste dersom du på noen måte er involvert i Traumas fotballarbeid (som foreldre, trener, oppmann, etc).

Planen finner du her.

Østre Tromøy Trim og Idrettsklubb arrangerer Tromøytrimmen 31. mai

Tromøytrimmen er et tradisjonsrikt mosjonsløp som ble arrangert første gang i 1978. Dette er kanskje landets vakreste skjærgårdsløp, med start i Hoveleiren på Tromøy.
Løypene er på 5 og 11 km og følger en kystnær trase rundt Hoveodden, mot Spornes og videre mot Bjellandstrand for så å vende tilbake mot Hove.
Startkontingent er kr. 120 (100+Lisens) opp til 16 år. Fra 16 år koster det kr. 180 (150+Lisens) Påmelding på stedet (Etterpåmelding) koster henholdsvis kr. 150 og 250.
Påmelding på Internett er mulig fram til den 30.mai kl 13.00 Etterpåmelding og utdeling av startnummer starter fra kl. 12.00 – 13.30 på løpsdagen.
Løpet starter kl. 14.00 – Premieutdeling kl. 15.30 – Slutt ca. kl. 16.00
Påmelding: http://mosjon.friidrett.no/tromoytrimmen_31mai

Se mer info på Tromøytrimmens Facebook-side