Trauma avlyser all breddeaktivitet ut april

Dette innebærer at all form for trening, samlinger og kampaktivitet avlyses.

 

Breddeaktiviteter stoppes ut april

Norges fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som en følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

For mer informasjon se: www.fotball.no

 

Årsmøte i Trauma IF onsdag 26.2.2020 kl 18:00

Trauma IF har årsmøte onsdag 26.2.2020 i klubbhuset kl 18:00. Årsmøtesaker 2019:

 • Årsrapporter
 • Forslag til medlemskontingenter
 • Valg
 • Andre saker til behandling:Årsmøte Trauma IF 2019
  • Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

Vi oppfordrer alle lag for håndball og fotball til å stille med en representant.

Frist med å komme med andre saker er 3 uker før møtet. Andre saker skal sendes til Christian Knudsen på mail ck@okrevisjon.no Vel møtt!

Årsmøte Trauma IF 2019

Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

Forslag til Lov for Idrettsforeningen Trauma

viktig-informasjon-til-alle-idrettslag–nytt-regelverk-fra-1.1.2020

Ekstraordinært årsmøte 11. juni 2019

Hovedstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 11. juni kl. 19 på klubbhuset ved Tromøyhallen.

Sak: Utskiftning av kunstgress på Hove-banen og låneopptak i den forbindelse.

Tilstandsrapport Hove Kunstgressbane

 

Årsmøte i Trauma IF

Her er saksliste og årsrapport til årsmøtet den 11. februar kl. 19:

Årsmøte Trauma IF 2018

Årsmøte i Trauma

Årsmøte i IF Trauma holdes mandag 11. februar kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.

Årsmøtesaker 2018:

 • Årsrapporter
 • Forslag til medlemskontingenter
 • Valg
 • Andre saker til behandling:

o   Forslag om videre arbeid om ny innendørs fotballhall på Hove

o   Mødreforeningen ønsker å bli en undergruppe i Trauma på lik linje med de andre     undergruppene, med egen økonomi. Mødreforeningen ønsker å overta driften av   klubbhuset med utlån osv.

o   Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

o   Forslag om nedleggelse av sykkelgruppa

o   Fullmaktsmatrise for hovedstyret og undergrupper

Frist med å komme med andre saker er 3 uker før møtet. Andre saker skal sendes til Christian Knudsen på mail ck@okrevisjon.no Vel møtt!

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til IF TRAUMA?

Grasrotandelen er en kjempeviktig inntektskilde til Trauma.

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

 • SMS: GRASROTANDELEN 971328827 til 60000.
 • Internett: norsk-tipping.no/grasrotandelen
 • Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.

Årsmøte i Trauma Idrettsforening

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 15. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no med kopi til kasserer Christian Knudsen på ck@okrevisjon.no.
Eventuelle saker må meldes 3 uker før årsmøtet. Vel møtt!

Saksliste

 1. Godkjenne antall stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsrapporter fra Hovedstyret og undergruppene
 5. Behandle revidert regnskap for 2017
 6. Behandle innkomne saker
 7. Strategidokument
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Vedta budsjett for 2018
 10. Valg

Årsmøte Trauma IF 2017

Strategidokument Trauma

 

Kjære medlemmer

Nå nærmer det seg tiden for det vi håper på litt sikt skal bli en god og meget viktig inntektskilde for Trauma nemlig hinderløpet Hovemax. Dette er et arrangement hvor det legges stor vekt på bredden og at man skal kunne ha det morsomt og utfordrende samtidig som man blir sliten. For å få dette til er vi som klubb helt avhengige av den gode dugnadsånden vi har i Trauma og at folk stiller opp. Dette er et arrangement som skal bidra økonomisk til god drift av vår flotte klubb samt at vi håper arrangementet vil oppmuntre folk til trening.

Oppgavene under dugnaden vil være noe varierte, det være seg parkerings vakt, løype / hindervakt, Arena vakt, sekretariat tjeneste, kiosk / cafe tjeneste, rigging / ned rigging av hinderløype, rydding av området underveis og etter arrangementet. Oppmøte vil variere litt fra klokken 0800 – 0900 og arrangementet planlagt ferdig ca 1400 og går alt etter planen så er nok mesteparten av dugnads arbeidet ferdig ca 1500 – 1600.

Igjen dette håper vi er et arrangement som skal på litt sikt bare vokse og vokse og bli viktigere og viktigere for Trauma, men vi er helt avhengige av din / deres støtte / hjelp for å få dette til.

Inviter gjerne så mange som mulig ut på Hove denne dagen i tillegg til den strålende underholdningen vi får under selve hinderløpet så kommer vi også til å fyre opp grillen og grille / selge hamburgere, pølser, vafler, kaker , kaffe , brus etc,

MVH
Trauma

Hove Max

Årets dugnad blir Hove Max den 16.9.2017. Mer detaljert innkalling til dugnad kommer senere fra undergruppene. Vi ber om at alle Traumamedlemmer holder av denne datoen for dugnad.

Se www.Hovemax.no for nærmere info

Mvh

Hovedstyret.