Fotball

 

Fotballgruppa i Trauma skal være en tilrettelegger som gir et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball i området. Vi skal være en breddeklubb som har fokus på barn og unge på Tromøya, med mål om å være inkluderende, engasjerende og aktivitetsskapende.

Trauma stiller lag i alle aldersklasser, og har i dag mange aktive jenter og gutter. Som samarbeidsklubb til Arendal fotball ønsker vi også å være en klubb som legger til rette for og utvikler de som ønsker å satse på fotball.

Barnefotballens verdigrunnlag utarbeidet av Norges Fotballforbund bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. I Trauma Fotball prøver vi til beste evne å etterleve dette verdigrunnlaget.

Trauma Fotball disponerer Hovebanen, anlegget på Roligheten skole og Kjenna for å avvikle all kamp og treningsaktivitet. Det legges til rette for at baneforholdene skal være så optimale som mulig året rundt.

Vi går nå en ny sesong i møte med like mye aktivitet som foregående år. Vi gleder oss til magiske øyeblikk på fotballbanen i 2022!

Har du eller kjenner du noen som har lyst til å være med i Trauma Fotball så er det bare å ta kontakt på fotball@trauma.no.

Mvh

Trauma Fotball v/fotballstyret