Fotball

Målsetningen til fotballgruppa i Trauma er å gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball på Tromøya. Med 25 påmeldte lag i regi av Agder Fotballkrets og ca 320 aktive jenter og gutter er det mange som bidrar for å nå denne målsetningen.

Barnefotballens verdigrunnlag utarbeidet av Norges Fotballforbund bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. I Trauma Fotball prøver vi til beste evne å etterleve dette verdigrunnlaget.

Trauma Fotball er en breddeklubb som har som målsetning å stille lag i alle alderklasser men vi er også en samarbeidsklubb. Trauma inngikk i 2010 en samarbeidsavtale med Grane for å opprette den nye klubben Arendal Fotball. Trauma Fotball legger til rette for at de som ønsker å satse på fotball skal ha muligheten til dette i Arendal Fotball.

Trauma Fotball disponerer Hovebanen, Sandnesbanen og Kjenna for å avvikle all kamp og treningsaktivitet. Det legges til rette for at baneforholdene skal være så optimale som mulig året rundt.

Vi går nå en ny sesong i møte med like mye aktivitet som foregående år. Vi gleder oss til magiske øyeblikk på fotballbanen i 2014.

Har du eller kjenner du noen som har lyst til å være med i Trauma Fotball så er det bare å ta kontakt på fotball@trauma.no

Vi ser frem til sesongen 2014!

Mvh Fotballstyret i Trauma Fotball