Referat foreldremøte

Foreldremøte gjennomført 16.02.2016 – Klubbhuset Sandnes. (Referent Brigt Valland)

———————————————————————————————————-
Seriespill:

Kampdag er mandager – starter sannsynligvis medio april

———————————————————————————————————-

Treninger våren 2016:

Etter vinterferien:

Mandag 17:30 – 19:15 Hove
Tirsdag 18:00 – 19:45 Sandnes
Torsdag 18:00 – 19:45 Sandnes
Søndag 17:00 – 18:30 Sandnes
———————————————————————————————————-
SommerCup:
Trenerne følger opp påmelding til Lyngdal Cup, suksess ifjor. Frist lyngdalcup.no (15. mai). Cup’en er i Uke 31
(onsdag til søndag)
• Mye positiv feedback fra spillergruppa
• Sosiale ting sammen fordi det var bra kampopplegg
• Badeland
• Bra innkvartering, skole/internat
———————————————————————————————————

Laginndeling våren 2016:
• Teorier for å melde på 3 “like” lag – basert på samtaler med NFF, fotballkrets i AA og Akershus
○ Hamarcup’en: Ikke lov å splitte “de beste” mot “de dårligste” i denne slags cup.
○ Legger samme teori på å legge opp 1 lag til et høyere nivå i fjor – det var ikke verdt det
• Kommentarer fra foreldregruppa på at lagoppsettene ser grei ut
• Også kommentar på at det er viktig at de enkelte individene får matching mot det nivået de er på.
• Spillergruppa fremstår som relativt homogen slik trenerteamet ser det på trening.
• Fra og med neste fredag er det mulighet for hospitering opp til 2004 (17:00 til 18:15 fredager) (eller ned til 2006 (17:30-19 på tirsdager))
• 5 stykker samtidig er maks, dette må vi melde inn før treningene.
• Ønsker flest mulig på trening hver gang.
○ Begge deler er anbefalt fra trenerteamet.
○ Prioritere trening med eget årskull
———————————————————————————————————-
Laginndeling serie:

Tilbakemeldinger på lagoppsettet tas gjerne fra trenerteamet – noen endringer er allerede meldt inn.

———————————————————————————————————-

Keepertrening:

Vi tar opp keepertrening igjen, Rune Gullhav og Kai Jakobsen tar seg av dette. Foreløpig datoer er satt opp:

Torsdag 25/2 (for de som er hjemme, vinterferie, kan utsettes om dumt)
Torsdag 3/3
Torsdag 17/3
Torsdag 14/4
Torsdag 28/4

Kai Jakobsen kan stille som hjelpetrener.

Keepergruppa har 4 faste + 2 rullerende keepere. Foreldrene sjekker om noen ønsker keepertrening hjemme.

Keepertrening også fra Trauma på onsdager, sjekker med Jon Sigurd på siden.
———————————————————————————————————-

Andre “arrangementer”:

Spillermøte delt i 3 for å øke læringen skal gjennomføres så snart som mulig. I tillegg en

Superlørdag” (innenfor de 6 neste ukene)
• Trening
• Dusjing i gymsalen
• Pizza
• Fair play skolen til NFF (legge til linken)
• Trener igjen.
• Film/fotballkamp e.l. etterpå.
———————————————————————————————————-

Nye drakter:

Det bes om at foreldrene setter inn 100,- på konto 1206.18.16206 per spiller, dette dekker “egenandelen” på de nye draktene. Resten tar vi fra dugnadskassa. Merk innbetaling med barnas navn. Kontoen står på Øystein Hovland.

———————————————————————————————————-

“Ledige stillinger”:

Laglederrollen: Brigt ønsker å fratre som lagleder. Rollen er administrativ, personlig opplæring av webportal og om nødvendig facebook konto vil bli gitt. Anslår ca. 2 timer/mnd i snitt. Dersom ingen tar rollen vil den bli ansett som ubesatt fra 15.03.2016, dette i sin tur går utover de 29 spillerne, for rollen er nødvendig.

Foreldrerepresentantrollen: En av de 2 plassene er ledige, Steinar ønsker at noen andre tar denne. Dersom ingen tar rollen vil den bli ansett som ubesatt fra 15.03.2016, Renate har fortsatt sitt embete.

———————————————————————————————————-
Forsikringer – her er svaret fra Gjensidige:

Ved skade skal skaden alltid meldes inn til oss først. Er det en akutt skade drar man først til legevakten, offentlige egenandeler dekkes da av forsikringen.

Deretter meldes skaden inn til oss, skaden kan meldes her:

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade (For spillere under 13 år meldes skaden inn under barneidrett, alle under 13 år)

Dere trenere trenger ikke noe skjema med dere, bare informer om at skaden meldes inn via våre nettsider. Som trener kan du bli kontaktet av oss for en bekreftelse om at skaden skjedde under organisert trening.

Etter at vi har godkjent skaden sender vi saken til idrettens skadetelefon som vil kontakte dere for bestilling av videre utredning eller behandling. All utredning/behandling skal bestilles via skadetelefonen for å bli dekket av forsikringen.

Unntaket er tannskader, her vil vi i Gjensidige kontakte dere, og dere drar selv til tannlege. For barn under 18 år er tannskader dekket av det offentlige stort sett, men eventuelle seinskader dekkes av oss.

Håper dette svarte på dine spørsmål.

———————————————————————————————————-