Hovedstyret

Robert Skaare:  94529352 – robert.skaare@gard.no
– leder

Christian Knudsen: 95261063 – ck@okrevisjon.no
– kasserer

Rune Hølleland: 97716540 – rune.holleland@akst.no

Sindre Kvammen: 98030124 – sindrekvammen@hotmail.com

Marianne Kjølner: 95053779 – marianne@chim.no

Håndball, fotballgruppa og mødreforeningen stiller med ett medlem hver i hovedstyret.

Kontrollutvalg:

Ragnar Parnemann

Håvard Voldsund