Kontaktinfo

Leder av hovedstyret:
Anders Hall Jomaas

Tlf 40 04 29 18

Leder fotballgruppa:
Rune Hølleland
tlf: 97 71 65 40

Leder håndballgruppa:
Sven-Edvard Jensen
Tlf: 90 26 20 65

Leder orienteringsgruppa:
Per Olav Nærestad
Tlf: 90 99 09 95

Leder barneidretten:

Anja Hersel

Tlf: 95 99 96 07