Kontaktinfo

Leder av hovedstyret:
Terje Arneberg
Tlf: 9075 0205

Leder fotballgruppa:
Asbjørn Fossli
tlf: 9139 4119

Leder håndballgruppa:
Tore Abrahamsen
Tlf: 9757 2101

Leder orienteringsgruppa:
Per Olav Nærestad
Tlf: 9099 0995

Leder av sykkelgruppa:
Knut Haslund