Kontaktinfo

Leder av hovedstyret:
Robert Skaare

Tlf: 94529352

Leder fotballgruppa:
Asbjørn Fossli
tlf: 9139 4119

Leder håndballgruppa:
Sven-Edvard Jensen
Tlf: 9026 2065

Leder orienteringsgruppa:
Per Olav Nærestad
Tlf: 9099 0995