Kontingent

Medlemskontigenten for Trauma IF for 2022:

Aktive enkeltmedlemmer kr 400

Per person i familiekontingent kr 350

Alle trenere skal være registrert som medlemmer, men er fritatt for medlemskontigent i 2022.

 

I tillegg kommer treningsavgift til de ulike undergruppene som den aktive er med på (2022):

Treningsavgift håndball 0-12 år kr 650

Treningsavgift håndball 13-17 år kr 850

Treningsavgift handball senior kr 1 100

Treningsavgift fotball 0-12 år kr 700

Treningsavgift 13-17 år fotball kr 850

Treningsavgift junior og senior kr 1 100

Treningsavgift orientering kr 300

HUSK AT FRITIDSKORTET FRA ARENDAL KOMMUNE KAN BENYTTES FOR BETALING AV MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT.