Kontingent

Medlemskontigenten for Trauma IF er kr 300 for enkeltmedlemmer og kr 900 for familiemedlemskap. I tillegg kommer treningsavgifter for de forskjellige undergruppene den aktive er med på.