Politiattest

Krav om politiattest i IF Trauma

Norges idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag skal kreve politiattest for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Ordningen gjelder for alle personer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Trauma blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal levere politiattest. Etter tre år skal attesten fornyes.

Ansvarlig i hovedstyret: Sindre Kvammen

e-post: sindrekvammen@hotmail.com

telefon: 98030124

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Vi har taushetsplikt.

Slik gjør du:

  1. Du trenger skjemaet “Bekreftelse på formål” som du finner her: Bekreftelse på formål. Fyll ut det som mangler selv. Skriv dato nederst. NB! har du en ny rolle i foreningen siden sist du innhentet attest (feks. ansvar for et nytt lag) så er det viktig at du skriver det på skjemaet.
  2. Søknaden om politiattest gjøres nettbasert her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
    Her trenger du skjemaet nevnt ovenfor som vedlegg (du kan scanne eller ta bilde av ferdig utfylt skjema)
  3. Politiet sender attesten som post til søkeren. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Søkeren skal vise sin politiattest til Sindre Kvammen. En måte du kan gjøre dette på er å videresende den til Sindre Kvammen i Digipost eller på e-post. Trauma skal ikke lagre attesten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvert år skal de ansvarlige for undergruppene lage en oppdatert liste over alle som er trenere, oppmenn eller har andre tillitts- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Oversikten sendes til ansvarlig for politiattester i hovedstyret på e-post, og oppdateres på hjemmesiden. 

Nye trenere, oppmenn og tillitsvalgte meldes løpende gjennom året fra undergruppene på samme måte.  

Representanten i hovedstyret skal sørge for at alle på listene selv innhenter og viser frem politiattest. At attesten er fremvist registreres i foreningens medlemsregister med dato og hvem som har registrert den. 

Mer om politiattest på Idrettsforbundets sider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Med vennlig hilsen
Styret i IF Trauma