Politiattest

Krav om politiattest i IF Trauma

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Trauma blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Etter tre år skal attesten fornyes.

Dette gjøres i samråd med:

Fotballgruppa: Carl Vidar Engeland
e-post: cve@arendal.bbl.no
telefon: 97 77 07 85

 

Håndballgruppa: Kristin Ommundsen
e-post: k_ommundsen@hotmail.com
tlf: 90 18 78 03

 

Orientering: Per Olav Nærestad

e-post: per.olav.naerestad@sparekassa.no

telefon: 909 909 95

 

Barneidrett: Christian Knudsen

e-post: ck@okrevisjon.no

telefon: 404 691 07

 

Ansvarlig i hovedstyret: Christian Knudsen

e-post: ck@okrevisjon.no

telefon: 404 691 07

 

Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik gjør du:

  1. Du trenger skjemaet “Bekreftelse på formål”. Kontakt de ansvarlige i undergruppene for å motta dette ferdig utfylt. (se over)
  2. Søknaden om politiattest gjøres nettbasert her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
    Her trenger du skjemaet fra pkt 1 som digitalt vedlegg (du kan scanne eller ta bilde av ferdig utfylt skjema)
  3. Politiet sender attesten som post til søkeren. Den sendes ikke til drettslaget.
  4. Søkeren skal framvise sin politiattest til den ansvarlige for undergruppene. Trauma skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvert år skal de ansvarlige for undergruppene sende en lister over alle som er trenere, oppmenn eller andre med tillitts- eller ansvarsforhold overfor mindreårige med dato for når politiattest er fremvist og til hvem dette er fremvist til. Denne oversikten sendes til Christian Knudsen på e-post: ck@okrevisjon.no

Ved eventuelle merknader i politiattest skal dette meldes umiddelbart til hovedstyret ved Christian Knudsen (tlf 404 69 107)

Bekreftelse på formål med politiattest

Med vennlig hilsen
Styret i IF Trauma