Årsmøte i Trauma

Årsmøtet i Trauma blir torsdag 21. mars 2024 kl. 19.00 – klubbhuset ved Tromøyhallen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til hovedstyret senest to uker før årsmøtet. Disse sendes til Christian Knudsen på mail: ck@okrevisjon.no

Årsrapport og saksliste til årsmøtet finner du her: Årsmøte Trauma IF 2023

Hovedstyret

Sparebanken Sør ny hovedsponsor i Trauma

Sparebanken Sør går inn som hovedsponsor i Trauma med en avtale som går over 3 år. Hovedsstyret er godt fornøyd med avtalen som kommer alle undergruppene i Trauma til gode gjennom årlige økonomiske bidrag. Sparebanken Sør har fra før gitt tilskudd til renovering av Hove kunstgress.

Logo-sparebanken--960x640

 

Årsmøte i Trauma

Årsmøtet i Trauma blir 22. mars 2023 kl. 19.00 – klubbhuset ved Tromøyhallen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Disse sendes til Christian Knudsen på mail: ck@okrevisjon.no

Årsrapport for 2022 med saksliste finner du her.

Mvh.

Hovedstyret

Økonomiske støtteordninger

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier. Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge fra 6 til 19 år.
Mer informasjon på Arendal kommunes hjemmeside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskassa/
Trauma har også opprettet Trauma-fondet som kan dekke deltakeravgifter mv. og utstyr for familier med behov for det. Kontaktpersoner: anjahersel@gmail.com eller sindrekvammen@hotmail.com

Traumas Mødreforening er nominert til Frivillighetsprisen

Det pågår mye godt dugnadsarbeid i Trauma som blir lagt merke til i Agder.  Mødreforeningen i Trauma er nominert til Frivillighetsprisen på Idrettsgalla Sør som går av stabelen lørdag 5. november. Gratulerer med nominasjonen!

 

Sommerhilsen fra Trauma

 Traumafondet – et bidrag til inkludering

For Trauma er det viktig at alle blir inkludert. Vi har derfor opprettet et fond der spillere, trenere eller foresatte kan be om støtte til traumamedlemmer som har behov for dette. Støtten kan for eksempel være til å kjøpe fotballsko eller annet utstyr, treningsavgift, påmelding til cuper og annet. Send en mail til sindrekvammen@hotmail.com eller anjahersel@gmail.com med behovet så får du en rask tilbakemelding. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Hove Max

Hovedstyret har bestemt at Hove Max ikke blir arrangert denne høsten, da vi mangler en gruppe som kan lede arrangementet. Vi ser etter personer som kan tenke seg å påta seg å lede arrangementet i 2023. Hvis du er interessert så ta kontakt med hovedstyret.

Ny kioskvogn på Hove

Trauma har kjøpt ny kioskvogn på Hove. Kiosken har blitt et sosialt samlingspunkt på Hove, og vi takker alle som har stilt opp som kioskvakt. Vi satser på at kiosken skal bli en viktig inntektskilde for klubben fremover. Mødreforeningen i Trauma står for innkjøp av kioskvarer og fordeling av vakter.

Medlemskontingent og treningsavgift

Det er sendt ut faktura for medlemskontingent til alle Traumas medlemmer, og i tillegg er det fakturert treningsavgift for fotball. Husk at 30. juni er siste frist for å bruke Fritidskortet til å betale dette med. Har du ikke mottatt faktura så send en mail til: medlem@trauma.no Treningsavgift for håndballgruppa kommer til høsten.

Takk til alle frivillige som legger ned innsats i klubben!

Vi ønsker alle en god sommer!

Mvh.

Hovedstyret i Trauma

Traumafondet – et bidrag til inkludering

For Trauma er det viktig at alle blir inkludert. Vi har derfor opprettet et fond der spillere, trenere eller foresatte kan be om støtte til Traumaspillere som har behov for dette. Støtten kan være til å kjøpe fotballsko eller annet utstyr, treningsavgift, påmelding til cuper og annet.

Send en mail til  anjahersel@gmail.com eller sindrekvammen@hotmail.com med behovet så får du en rask tilbakemelding. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Traumafondet er sponset av:

Sponsorer Traumafondet

Årsmøte i Trauma – 9. mars 2022

Årsmøtet i Trauma holdes onsdag 9. mars 2022 kl. 19.00 på klubbhuset ved hallen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Disse sendes til Christian Knudsen på mail: ck@okrevisjon.no

Saksdokumentene til årsmøtet finner du her:

Årsmøte Trauma IF 2021

Vel møtt!

Hovedstyret i Trauma

Digitalt årsmøte i Trauma IF – onsdag 9. juni kl. 18.30 – på Teams

Trauma IF avholder digitalt årsmøte onsdag 9. juni 18.30-20.30 på Teams.

Møteinnkalling med lenke til digitalt møte på Teams sendes ut til alle medlemmer på e-post i forkant.

Fullstendig sakliste og årsrapport finner du her: Årsmøte Trauma IF 2020 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Disse sendes til Christian Knudsen på mail: ck@okrevisjon.no

Vel møtt!

HOVEDSTYRET

Benytt Fritidskortet til Traumas medlems- og treningsavgift!

Fritidskortet resized
Fritidskortet fra Arendal kommune dekker medlems- og treningsavgift i Trauma med inntil kr. 1000 per halvår per barn. Målet med Fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering. Se hvordan du bruker Fritidskortet her.