Hovedstyret

Anders Hall Jomaas (leder):  40042918 – anders.jomaas@solvtrans.no

Sindre Kvammen (nestleder): 98030124 – sindrekvammen@hotmail.com

Christian Knudsen (kasserer): 40469107 – ck@okrevisjon.no

Håndball, Fotballgruppa, Barneidretten og Mødreforeningen stiller med ett medlem hver i hovedstyret.

Kontrollutvalg:

Ragnar Parnemann

Håvard Voldsund

 

TRAUMAS SPORTSPLAN OG ORGANISASJONSPLAN:

Strategidokument Trauma