Traumafondet

For Trauma er det et mål at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter. Vi har derfor opprettet et Traumafondet der spillere, trenere eller foresatte kan be om støtte til medlemmer som har behov for dette.

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltakelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Støtten kan være til å dekke medlemskontingent, treningsavgift,  kjøpe fotballsko / treningsdress eller annet idrettsutstyr, utgifter til cuper, dekke reiser og annet.

Traumafondet skal være en støtte i en økonomisk krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie ber om økonomisk støtte er dette i utgangspunktet alltid reelt. Vi gjør det ubyråkratisk og enkelt og med full konfidensialitet.

Det finnes også støtteordninger gjennom kommunen v/Fritidskassa og andre tilskuddsordninger som kan kombineres med fondet. Traumafondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning.

Send en mail til Anja Hersel – anjahersel@gmail.com eller Sindre Kvammen – sindrekvammen@hotmail.com med behovet så får du en rask tilbakemelding. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Traumafondet er sponset av:

Gard

Arendal boligbyggelag

Viking Norsafe

ABP Elektro

Arendals Fossekompani

Sparebanken Sør

Agder Idrettskrets har også tildelt fondet midler.