Årsmøte i Trauma

Årsmøte i IF Trauma holdes mandag 11. februar kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.

Årsmøtesaker 2018:

  • Årsrapporter
  • Forslag til medlemskontingenter
  • Valg
  • Andre saker til behandling:

o   Forslag om videre arbeid om ny innendørs fotballhall på Hove

o   Mødreforeningen ønsker å bli en undergruppe i Trauma på lik linje med de andre     undergruppene, med egen økonomi. Mødreforeningen ønsker å overta driften av   klubbhuset med utlån osv.

o   Forslag om å vedta lovnormen for idrettslag

o   Forslag om nedleggelse av sykkelgruppa

o   Fullmaktsmatrise for hovedstyret og undergrupper

Frist med å komme med andre saker er 3 uker før møtet. Andre saker skal sendes til Christian Knudsen på mail ck@okrevisjon.no Vel møtt!

Kategori Generelt. Permalenke.