Styre og utvalg

 


Håndballstyret:
E-post styret: handball@trauma.no

Leder,  Sven Edvard Jensen – 90262065 – svenjen@online.no
Nestleder/Sekretær, Kristin Ommundsen – 90187803 –  K_ommundsen@hotmail.com
Kasserer, Kari Pedersen – 95047788 – kari.p@landboe.no
Arrangement: Sven-Edvard Jensen – 902 62 065 – svenejen@online.no
Arrangement: Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no
Sponsoransvarlig, Jorun Vik – 92407991 – joru@online.no
Dugnadsansvarlig og styremedlem, Ståle Simonsen – 909 37 908 –  staale.simonsen@gmail.com
Styremedlem med ansvar for politiattester: Erik Songe Møller – 98096717 – erik.songe.moller@gmail.com

Draktansvarlig: Jorun Vik
Utstyrsansvarlig: Sven Edvard Jensen

Sponsorgruppe:
Medlem: Jorun Vik
Medlem: Ståle Simonsen
Medlem: Ledig

 


Arrangementskomite:

Arrangementsleder, Sven-Edvard Jensen 902 62 065-  svenejen@online.no
Ansvarlig for praktisk rundt arrangementer-Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no
Medlem: Jannicke Jonassen – 91109621 – jannickejd@gmail.com
Medlem: Hilde Svenningsen Skaare — hilsv@online.no
Medlem: Marianne Mackrill – 97559338 – Marianne.mackrill@gard.no
Medlem: Arne Gunnar Løvdal – 98011664 – arne.gunnar.lovdal@hotmail.com
Medlem: Cathrine Hopstock – – cathrine.hopstock@hotmail.com

Sportslig utvalg:
Sportslig leder: Ledig
Medlem: Kristian Mouland (6-12 år)
Medlem: Atle Abrahamsen (6-12 år + senior herrer)
Medlem: Kommer (13-18 år)
Medlem: Damelag (kommer)
Dommerkontakt: Karen Bie Johansen – karen.b.j@hotmail.no