Styre og utvalg

(Oppdatert 24.10.2019)


Håndballstyret:
E-post styret: handball@trauma.no

L
eder,  Sven Edvard Jensen 90262065 – svenjen@online.no
Sekretær, Kristin Ommundsen 901 87 803  K_ommundsen@hotmail.com
Kasserer, Kari Pedersen 950 47 788 kari.p@landboe.no
Arrangementsleder, Sven-Edvard Jensen 902 62 065 svenejen@online.no
Sponsoransvarlig, Jorun Vik 924 07 991 joru@online.no
Dugnadsansvarlig og styremedlem, Ståle Simonsen 909 37 908, staale.simonsen@gmail.com
Styremedlem med ansvar for politiattester: Erik Songe Møller – 98096717 – erik.songe.moller@gmail.com

Draktansvarlig: Jorun Vik
Utstyrsansvarlig: Sven Edvard Jensen

Sponsorgruppe:
Medlem: Jorun Vik
Medlem: Ståle Simonsen
Medlem: Ledig

 


Arrangementskomite:

Arrangementsleder, Sven-Edvard Jensen 902 62 065-  svenejen@online.no
Medlem: Cato Moen -cato.moen1@gmail.com
Medlem: Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no
Medlem: Jannicke Jonassen – 91109621 – jannickejd@gmail.com
Medlem: Cathrine Slåttekjær – cathrinenylen@gmail.com
Medlem: Marianne Mackrill – 97559338 – Marianne.mackrill@gard.no

Sportslig utvalg:
Sportslig leder: Ledig
Medlem: Kristian Mouland (6-12 år)
Medlem: Atle Abrahamsen (6-12 år + senior herrer)
Medlem: Kommer (13-18 år)
Medlem: Damelag (kommer)
Dommerkontakt: Karen Bie Johansen – karen.b.j@hotmail.com