Styre og utvalg

Håndballstyret:


E-post styret: handball@trauma.no

Leder:
Sven Edvard Jensen – 90262065 – svenjen@online.no

Nestleder / Sekretær:
Kristin Ommundsen – 90187803 –  k_ommundsen@hotmail.com

Kasserer:
Kari Pedersen – 95047788 – kari.p@landboe.no

Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Styremedlem (Arrangement/Innkjøp):
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Styremedlem (Dugnad/Sponsor):
Ståle Simonsen – 909 37 908 – staale.simonsen@gmail.com

Draktansvarlig: Kristin Ommundsen og Kari Pedersen
Utstyrsansvarlig: Dagfinn Knoll
Politiattester: Kristin Ommundsen

Arrangementskomite:

Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Ansvarlig for praktisk ved arrangementer:
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Medlem J14  : Jannicke Jonassen – 91109621 – jannickejd@gmail.com
Medlem J13  : Ingebjørg Imme Homdrom Hansen – 91 31 98 23 – immehom@hotmail.no
Medlem G11 : Marianne Mackrill – 97559338 – Marianne.mackrill@gard.no
Medlem J11 : Arne Gunnar Løvdal – 98011664- arne.gunnar.lovdal@gmail.com
Medlem J8   : Cathrine Hopstock – – cathrine.hopstock@hotmail.com

Sportslig utvalg:
Medlem: Kristian Mouland (6-12 år)
Medlem: Atle Abrahamsen (6-12 år + senior herrer)
Medlem: Kommer (13-18 år)
Medlem: Damelag (kommer)
Dommerkontakt: Karen Bie Johansen – karen.b.j@hotmail.no