Styre og utvalg

Håndballstyret 2023:


E-post styret: handball@trauma.no

Leder:
Sven Edvard Jensen – 90262065 – svenejen@outlook.com

Nestleder/Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Kasserer:
Kari Pedersen – 95047788 – kari.p@landboe.no

Sekretær:
Sadik Hasani – 97964809 – sadikhasani@icloud.com

Styremedlem (Arrangement/Innkjøp):
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Styremedlem (Dugnad/Sponsor):
Ståle Simonsen – 909 37 908 – staale.simonsen@gmail.com

Styremedlem (Matrialforvalter)
Stig Mønnick – 94499020 – stigm1981@msn.com

Draktansvarlig: Kari Pedersen
Utstyrsansvarlig: Stig Mønnick
Politiattester: Stig Mønnick
Lisenser: Sven-Edvard Jensen
Medlemsansvarlig: Sadik Hasani

Dommerkontakt: Hanna Iren Jensen – 95020630 – hannairenj@gmail.com

 

Arrangementskomite:

Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Ansvarlig for praktisk ved arrangementer:
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Alle lag har en egen representant som er medlem av Arrangementskomite og er helgeansvarlig når laget har arrangement i hallen