Styre og utvalg

Håndballstyret:


E-post styret: handball@trauma.no

Leder:
Sven Edvard Jensen – 90262065 – svenjen@online.no

Nestleder/Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Kasserer:
Kari Pedersen – 95047788 – kari.p@landboe.no

Sekretær:
Sadik Hasani – 97964809 – sadikhasani@icloud.com

Styremedlem (Arrangement/Innkjøp):
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Styremedlem (Dugnad/Sponsor):
Ståle Simonsen – 909 37 908 – staale.simonsen@gmail.com

Styremedlem:
Stig Mønnick – 94499020 – stigm1981@msn.com

Draktansvarlig: Kari Pedersen
Utstyrsansvarlig: Stig Mønnick
Politiattester: Stig Mønnick
Lisenser: Sven-Edvard Jensen
Medlemsansvarlig: Sadik Hasani

 

Arrangementskomite:

Arrangementsleder:
Chim Kjølner – 94009006 – mail@chim.no

Ansvarlig for praktisk ved arrangementer:
Dagfinn Knoll – 95180614 – dagfkn@online.no

Alle lag har en egen representant som er medlem av Arrangementskomite og er helgeansvarlig når laget har arrangement i hallen

Sportslig utvalg:
Medlem: Kristian Mouland (6-12 år)
Medlem: Atle Abrahamsen (6-12 år + senior herrer)
Medlem: Kommer (13-18 år)
Medlem: Damelag (kommer)
Dommerkontakt: Karen Bie Johansen – karen.b.j@hotmail.no