Styre og utvalg


Håndballstyret:
Leder, Tore Abrahamsen 975 72 101 abrahamsentore@gmail.com
Nestleder, Ketil Westergren 959 31 295 ketil.westergren@arendal.kommune.no
Sekretær, Kristin Ommundsen 901 87 803  K_ommundsen@hotmail.com
Kasserer, Kari Pedersen 950 47 788 kari.p@landboe.no
Sportslig leder, Erik Johan Lindøe Tellefsen 452 81 104 eriklindoe@gmail.com
Arrangementsleder, Sven-Edvard Jensen 902 62 065 svenejen@online.no
Sponsoransvarlig, Jorun Vik 924 07 991 joru@online.no
Styremedlem, Ståle Simonsen 909 37 908 staale.simonsen@gmail.com


Arrangementskomite:

Arrangementsleder, Sven-Edvard Jensen 902 62 065 svenejen@online.no
Medlem: Cato Moen
Medlem: Dagfinn Knoll

Sportslig utvalg:
Sportslig leder, Erik Johan Lindøe Tellefsen 452 81 104 eriklindoe@gmail.com
Medlem: Kristian Mouland (6-12 år)
Medlem: Atle Abrahamsen (6-12 år + senior herrer)
Medlem: Kommer (13-18 år)
Dommerkontakt: Martin Birkeland – martinbirkeland99@hotmail.com – 95136669