Håndballstyret

Leder Tore Abrahamsen 975 72 101 abrahamsentore@gmail.com
Nestleder Ketil Westergren 959 31 295 ketil.westergren@arendal.kommune.no
Sekretær  Kristin Ommundsen 901 87 803  K_ommundsen@hotmail.com
Kasserer Kari Pedersen 950 47 788 kari.p@landboe.no
Sportslig leder Erik Johan Lindøe Tellefsen 452 81 104 eriklindoe@gmail.com
Arrangementsleder Sven-Edvard Jensen 902 62 065 svenejen@online.no
Sponsoransvarlig Jorun Vik 924 07 991 joru@online.no
Styremedlem Ståle Simonsen 909 37 908 staale.simonsen@gmail.com
Andre funksjoner:
Dommerkontakt
Ullmax ansvarlig Kristin Ommundsen 901 87 803 k_ommundsen@hotmail.com