Forfattet av: Sven-Edvard Jensen

Årsmøte Trauma Håndball

 

Årsmøte i Trauma Håndball avholdes i klubbhuset ved tromøyhallen

 

Tirsdag 2. februar 2021 kl. 18:00

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling / dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
  3. Behandling av årsrapporter for 2020
  4. Behandling av regnskap for 2020
  5. Behandling av budsjett for 2021
  6. Innkomne saker
  7. Valg

 

 

Innkomne saker bes sendes styret innen 15. Januar 2021

 

Grunnet Koronasituasjonen vet vi ikke med sikkerhet per i dag hvor mange vi har lov til å være samlet i et lokale. Vi må følge de nasjonale retningslinjene for smittevern når møtet skal foregå. Det er også en risiko for at årsmøtet må holdes digitalt.

Vi velger derfor å ha påmelding til handball@trauma.no

 

Velkommen

 

 

Med vennlig Hilsen

Håndballstyret

Håndballens side

Velkommen til håndballens egne sider! Her vil håndballgruppa legge inn egne artikler som gjør nethandballtsidene levende og spennende for alle.

I undermenyen til håndballgruppa kan du finne informasjon om håndballen og styret, samt kontaktinformasjon om trenere og oppmenn…