Årsmøte i Trauma Idrettsforening

Årsmøte i IF Trauma holdes torsdag 15. mars kl 19:00 i klubbhuset ved hallen.
Aktuelle saker sendes til leder Terje Arneberg på terje@cajun.no med kopi til kasserer Christian Knudsen på ck@okrevisjon.no.
Eventuelle saker må meldes 3 uker før årsmøtet. Vel møtt!

Saksliste

  1. Godkjenne antall stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsrapporter fra Hovedstyret og undergruppene
  5. Behandle revidert regnskap for 2017
  6. Behandle innkomne saker
  7. Strategidokument
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Vedta budsjett for 2018
  10. Valg

Årsmøte Trauma IF 2017

Strategidokument Trauma

 

Kategori Generelt. Permalenke.